Bezpieczeństwo sieci

Jak ważne są dla Ciebie dane firmowe? Z pewnością nie chciałbyś aby zostały utracone lub skradzione, dlatego ich zabezpieczenie jest bardzo istotne. Skuteczna ochrona danych firmowych oraz sieci wymaga podejścia do kwestii bezpieczeństwa jak do złożonego procesu. Zagrożenie dotyczy wszystkich firm, także małych i średnich i dla wielu z nich stanowi wyzwanie.

Niebezpieczeństwo stanowią przede wszystkim wirusy i konie trojańskie, wandalizm sieciowy, zniszczenie i kradzież danych. Pochodzą one zarówno z zewnątrz sieci jak i wewnątrz, poprzez nieświadome lub celowe działanie użytkowników.

Usługi, które należy chronić to aplikacje i środowisko udostępniane dla odległych oddziałów, pracowników zdalnych czy klientów.

Chronimy zasoby firmy oferując:

  • bezpieczną infrastrukturę sieciową: routery i przełączniki wyposażone w mechanizmy do obsługi bezpiecznych połączeń,
  • kontrolę dostępu, w której kluczowym elementem jest zabezpieczenie sieci tylko dla autoryzowanych użytkowników,
  • zapory sieciowe (firewall), czyli urządzenia chroniące przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz,
  • oprogramowanie antywirusowe zarówno na styku sieci z Internetem jak i na serwerach oraz stacjach klienckich,
  • wykrywanie włamań i prewencję, zarówno poprzez rozwiązania wbudowane w routery i zapory, jak i zainstalowane na serwerze i komputerze użytkownika,
  • szyfrowanie, rozumiane jako kodowanie usług udostępnianych w sieciach kablowych oraz szyfrowanie i uwierzytelnianie sieci bezprzewodowych (WLAN).

Dobierzemy optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i danych.